In 8 stappen naar een papierloos magazijn

Regelmatig krijgen wij de vraag: “Hoe kom ik naar een papierloos magazijn met behoud van (of zelfs grotere) flexibiliteit.” In de dertig jaar dat wij ons op deze markt begeven hebben we dat teruggebracht tot een stappenplan van 8 stappen.

 

1.     Beschrijf alle processen die in het magazijn plaatsvinden. Doe dat stap voor stap waarbij de stappen zo klein mogelijk zijn en de beschrijving dus zo gedetailleerd mogelijk is. Dit lijkt overdreven veel werk maar dat betaalt zich later terug. Zo’n beschrijving kan met behulp van een diagram, maar ook met gewone tekst.

 

2.     Bepaal waar er controles moeten zitten, bijvoorbeeld juiste locatie, juiste artikel, juiste aantal. Hoe kunnen die controles uitgevoerd worden, zijn er barcodes aanwezig. Kan ik het aantal stuks controleren door bijvoorbeeld te wegen.

 

 

3.     Zijn alle gegevens in het systeem aanwezig, is de masterdata compleet. Deze gegevens heb je nodig voor verschillende onderdelen in het proces. Zo heb je afmetingen nodig om op voorhand te bepalen welke verzendverpakking je kan gaan gebruiken of om te bepalen welke orders je tegelijk op één pickkar kan verzamelen. 

 

4.     Verzamel de kentallen zoals aantal orders, aantal regels (inkomend en uitgaand), aantal artikelen, fast- en slowmovers (20-80), verdeling over de week en over de dag, pieken, seizoensinvloeden. Dit alles heb je nodig om een beeld te krijgen van de workload per dag of per uur. Aan de hand daarvan bepaal je welke hulpmiddelen van toepassing zouden kunnen zijn.

 

5.     Welke efficiency stappen kunnen we maken, slimme route, meerdere orders tegelijk, picken in de passende verzendverpakking. Dit heb je nodig om de return on Investment te kunnen bepalen. Papierloos werken op zich levert niets op, behalve dan dat het beter is voor het milieu. De winst zit hem met name in de efficiency die je dankzij deze verbeterde processen kan behalen.

 

6.     Maak een lijst met minimaal en maximaal gewenste functionaliteit dat doe je met behulp van de onder punt 1 verkregen procesbeschrijvingen. Welke  mogelijkheden heeft mijn ERP/WMS nu al, welke gegevens moet ik met mijn huidige systeem uitwisselen (interface)? Welke mogelijkheden heeft mijn eigen systeem daartoe?

 

7.     Maak een overzicht met hulpmiddelen die je bij de nieuwe processen denkt nodig te hebben. Denk daarbij aan scanners, pickkarren enz. Wil je handsfree gaan werken? Vergelijk de verschillende mogelijkheden zoals voice picking, pick by light, batchpicking enz. Bij welke processen zou je deze technieken willen inzetten. Betrek bij deze keuzes ook de mensen die er uiteindelijk mee gaan werken.

 

 

8.     Het mooiste deel komt nu. Je gaat samen met de implementatiepartner een planning maken en jouw systeem implementeren bij jou bedrijf. Houdt rekening met voldoende tijd om de medewerkers niet alleen tijdig te betrekken bij het gehele proces maar ook om ze zodanig te trainen dat ze het hele proces volledig beheersen.

Deel deze pagina