...praktijkcase Middelkoop

praktijkcase Middelkoop


Probleem:

 

Structureel vastleggen van barcodescanning in combinatie met meten en wegen van goederen, teneinde een betere kwaliteit in registratie van binnenkomende goederen te bereiken.

Oplossing: 

Ø    Inrichting van een sorteerstraat
Ø    Pallets, met de te sorteren dozen, worden met een heftafel op sorteerhoogte
      gebracht
Ø  De dozen worden op een zwaartekrachtrollenbaantje naar de volumeweger
      (CartonCube) getransporteerd
Ø    Bij het afmeldstation wordt van alle dozen de barcode gescanned met een
      ScanWatch
Ø    Tegelijkertijd worden de afmetingen opgenomen en het gewicht geregistreerd
Ø    Na het afmeldstation kunnen met de alzijderollen de te sorteren dozen naar 
      de juiste sorteerbaan worden geduwd

Ø   Aan het einde van de lijn komen de dozen op een zwaartekracht bufferrollenbaan
      terecht ter sortering naar de juiste route of regio

   
Eenvoudig meten wegen scannen sorteren van Logitrade
Resultaat:

 

Hogere output, minder handelingen, betere ergonomie en lager ziekteverzuim.

Voor meer informatie over deze praktijkcase kunnen wij u nader informeren.
Tel +31 (0)413 747 183 of per e-mail
info@logitrade.nl